הלכות רכילות, כלל ו’, סעיף ד’

אסור קבלת רכילות הוא גם אם שמע משני אנשים ויותר, אפי’ סיפור לו לתועלת. או יצא קול בעיר.