הלכות רכילות, כלל ז', סעיף ה'

אסור קבלת רכילות, הוא כדין קבלת לשון הרע. לכן יש להיזהר לא לקבל רכילות מאף אדם, אף מאשתו. וכששומע רכילות מאשתו, מלבד עצם העבירה, מביא לעצמו צרות רבות. כי בראותה שבעלה מקשיב לרכילות, תספר לו תמיד עניני רכילות כאלו שמעכירים רוחו. לכן בעל נפש יעיר לאשתו בכזה מקרה.