הלכות רכילות, כלל ח', סעיף ה'

וחייב אדם להסתיר סוד שגילה לו חברו בסתר, אפילו שאין בגלוי הסוד ענין רכילות. כי יש בגילוי סוד נזק לבעליו והוא מפר דעת מי שסיפר לו את הסוד. וגם יוצא בזה מגדר הצניעות.