"היאך אפשר לדבר לשון הרע על העיר…?"

סיפר רבי יעקב ניימן (רב בניו-יורק): פעם אחת כאשר באתי לרבינו הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל בזמן שהותו בוילנא, מצאתי אותו כשהוא כועס ונסער כולו.

כאשר בררתי את סיבה הדבר, אמר לי כי שמע את בני הבית מדברים לשון הרע על העיר וילנא, שראו בעיצומו של יום השבת אשה יהודיה עניה מוכרת עצים להסקה, לפרנסת אנשי ביתה. ותמהו בני הבית: היתכן שבוילנא העיר הגדולה לה' תמכור אשה עצמים בשבת?!

ואמר לי הגרי"ז כשכולו נסער: היאך אפשר לדבר לשון הרע על העיר וילנא… העיר שבה היו מאז ומעולם חמש מאות רבנים גדולי עולם… ואפילו אם נכונים הדברים, הרי זה כמו יהלום מבריק ויקר מאוד, שיש עליו קצת אבק… הרי יהלום הוא נשאר… על אף שיש עליו קצת אבק…

מתוך "איש לרעהו" פרשת תזריע, בהוצאת מכון אהבת אמת, שמביא את הסיפור בשם "עובדות לבית בריסק"