השפעת לשון נקייה על האדם

מסופר על ר'יצחק אייזיק מזידיטשוב זצ"ל, שנכדו הבכור חלה פעם במחלה מסוכנת. אביו סנדר ליפא, בנו הבכור של הצדיק, הזכיר את החולה לפני אביו-אך המחלה לא נעלמה.
באחד הימים בא אל הצדיק שליח מיוחד ובפיו הודעה, כי החולה הגיע עד שערי המוות. הייתה זו שעת לילה מאוחרת, שעה שבה נוהג הרבי לעסוק בעבודת הקודש בחדרו ואיש אינו רשאי להכניס פנימה בזו העת, אף לא בניו.
נאספו בני הצדיק וחככו בדעתם מי ילך להודיע לאביהם על מצבו החמור של הנכד. לבסוף הוחלט לשלוח אליו נכד אחר את הילד יהודה צבי, שלימים היה הרבימדולינא, ידעו בני הצדיק כי אביהם מחבב מאד את הילד הזה.
כשבידיו פנס, טיפס הילד יהודה צבי במדרגות המוליכות לחדק התבודדותו של הסבא הצדיק. בהגיעו לפתח השתעל. לקול השעול קם הצדיק ממקומו ופתח את הדלת ושאל: "נו?"
הילד הקטן שהצטיין בפיקחות מרובה, השיב: "באתי לבשר לך סבא, שמצבו של נכדך החולה משתפר והלך, וצריך אתה לבקש רחמים שיוטב לו!" צהלו פניו של הצדיק והוא רמז לילד להיכנס לחדרו. מהר אל אחד הארונות ונטל משם מלא הכף עשבי תה. "את התה הזה"- אמר בהושיטו " יבשלו ויתנו לחולה לשתות. יזיע החולה והמחלה תחלוף, כלא היתה"
ואכן ,נשלחו עשבי התה אל ביתו של החולה, ולאחר שעות אחרות כשבא התה לפיו, נתרפא החולה כליל.
ביום שלמחרת נכנס החולה, רבי סנדא ליפא, אל החדר של אביו כדי לבשר לו על החלמתו של בנו.
הוכיחו הצדיק ואמר "עלייך ללמוד פרק בהלכות חסידות אצל נכדי הקטן, יהודה צבי. בעוד אתה הוספת לי צער על צערי, השכיל פעוט זה להחיות את נפשי בבשורה טובה, והודות לכך נחה עלי הרוח להביא לחולה רפואה שלימה.."
עלינו לחשוב על כל מילה ומילה היוצאת מפינו, בין בטוב ובין ברע.. כי ברגע שאדם נכנס לבישור בשורה מסויימת, הוא עלול לאבד קורות מילותיו ואפילו להגזים בדיבורו וליצור אבק רכילות או לשון הרע..
הנכד הקטן לא רצה להיכנס עם סבו לוויכוחים ומצבים לא נעימים, פחד שגם ישגה במילים לא נכונות ותואמות למצבו של החולה.
לכן החליט למסור זאת בדרך עוקפות. וכשם שהלשון הנקיה של האדם משפיעה לכל גופו קדושה וטהרה, כן חלילה אם מנבל את פיו בלשון הרע. הרי הוא משפיע לכל גופו.
אם יודיע בשורה טובה לחבריו, מהר ימהרנה לו וחייתה נפשו בגללו ולמצווה תחשב לו ותבטל מעליו כל דברי רכילויות שהוציא מפיו, כי כשם שאתה מתקן במילים בעולם הזה, ימחקו לך מילים בעולם הבא. ומה גם לאיש צדיק שהגורם-תחייה דעתו.
נשלח על ידי : אלמונית.