מדוע החפץ חיים לא הלך לרופאים לרפא את השמיעה

"החפץ חיים" בשנותיו האחרונות שהיה זקן וחלוש מאוד חוש השמיעה אצלו היתה ירודה וחלשה מאוד ועל מנת לשוחח עימו היו צריכים להגביר את הקול שישמע אותם.

פעם אחת שאל הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין את החץ חיים מדוע לא הולך לרופאים על מנת שיסיעו לו ביזה שישמע יותר טוב אולי בעזרת מכשיר שמיעה?

החפץ חיים השיב: האיסור בלשון הרע לא רק בדיבור אלא גם בשבמיעה. בדיבור אין כל כך קשה להיזהר כמו משמיעת לשון הרע. ובדיבור החפץ חיים אומר שהוא בקיא ביזה אבל לא לשמוע לשון הרע ע"י אחרים זה קשה כי לשמוע לשון הרע באוזניו שוב לא יצטרכו לצעוק.